Boşanmalar Nasıl Önlenebilir?

Boşanmaları önlemek için öncelikle sağlam bir aile kurmak gerekir. Hem dış dünyaya karşı, hem de kendi iç ilişkilerinde sağlıklı ve uyumlu bir aile, fonksiyonlarını yerine getirebilecek ve sorunlarını çözülmeyecektir. Kuvvetli ve dayanıklı bir aile kurmak için; aile üyelerinin ortak inanç ve değerlere sahip olması, birbirine bağlı olması, eşlerin birbirine bağlı ve birbiriyle bütünleşmiş olmaları, sorunları inkar değil çözme yoluna gitmeleri, aıle fertlerinin dost ve çevreleriyle sağlıklı ilişkilere sahip olmaları gerekir.17 İçinde bulunduğumuz dünyada her şey büyük bir hızla değişmektedir. Mutlu bir yuva sahibi olabilmek için evlenecek fertlerin bu değişmeleri iyi anlamaları, onları yorumlayarak onlara uyum sağlamaya çalışmaları gerekir. Evliliğe hazırlıklı olmalıdırlar. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar ailenin kutsallığına inanmalıdırlar. Evlilik kararını isteyerek, tesir altında kalmadan vermelidirler. Severek yapılan işler fiziki açıdan da insana kuvvet verir. Sevgi diğer hisleri de kamçılayarak sağlam bir evliliğe doğru güçlü adımlar atılmasını sağlar.

Boşanmaları önleyici tedbirleri; evlilikten önceki tedbirler ve evlilikten sonraki tedbirler olmak üzere iki kısma ayırarak inceleyebiliriz.

Evlilikten Önceki Tedbirler

Evlenmeyi düşünen kişiler, öncelikle uygun bir evlilik için gerekli şartlara sahip olup olmadıklarını araştırmalıdırlar. Bu şartlar dört başlık altında toplanabilir:

1- Evlenecek kişilerin benzer sosyal çevrelerden gelmeleri,

2- Eğitim seviyelerinin birbirine yakın olması,

3- Maddi güç bakımından aralarında fazla fark olmaması,

4- Aralarında bir kuşaktan fazla yaş farkı olmamalıdır.

Evlenecek kişilerin evlenmeden önce bu dört şarta dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir. Bu unsurlar uygun bir evlilik için kesin şart niteliğinde değildir. Fakat eşler farklı Eşlerin aynı duyguları paylaşabilecek yaşlarda olmaları anlaşmalarını kolaylaştıracaktır.Evlilik birliği, bir arkadaşlık olarak düşünülürse, birbirine yakın yaştaki arkadaşların anlaşma ihtimalleri daha fazladır.Sosyal çevrelerde yetişirlerse uyumlu bir evlilik için daha fazla çaba sarfetmeleri gerekir. Aralarındaki kültür ve eğitim farkı ise zevklere yansıyarak eşler arasındaki bağların zayıflamasına sebep olabilir. Ekonomik farklar eşler arasında güç gösterisine yol açabilir. Eşlerin aynı duyguları paylaşabilecek yaşlarda olmaları anlaşmalarını kolaylaştıracaktır. Evlilik birliği, bir arkadaşlık   olarak düşünülürse, birbirine yakın yaştaki arkadaşların anlaşma ihtimalleri daha fazladır. Eşler arasında 10 yaştan fazla fark olması anlaşmalarını zorlaştırmaktadır.

Eş seçiminde dikkat edilmesi tavsiye edilen bu unsurların dışında birtakım faydalı tedbirler alınabilir. Evlenecek kişilerin seçecekleri eşte aşağıdaki özelliklerin olup olmadığına dikkat etmeleri de en ideal eşi seçmelerinde onlara yardımcı olur.

Yardımsever bir eş ile uyum sağlamak daha kolaydır. Bir insanın sosyal duygusunu ortaya koyan en iyi ölçü, o insanın başkalarına yardım etmeye hazır olup olmadığıdır. Başkalarına zevk verme yeteneğine sahip insanlar, neşeli bir yaratılışa sahiptirler. Sıkıntılı ve hüzünlü bir görünüm sergilemeyen bu insanlar, çevresindekilere kişisel problemlerinden bahsetmez ve kimseyi kendi dertlerine ortak etmezler. Başkaları ile bir arada olmaktan zevk alırlar. Eşler böyle bir sosyal duyguya sahip olurlarsa, evlilikleri güzel bir şekilde devam eder.