Değişik Psikoz Türleri

Üç büyük psikoz grubu vardır: şizofrenik, organik ve manik depressif. Cary Fayton olgusu değişik şizofreni türlerini iyice görüntülemiştir. Organik psikozlar daha değişken bir grup oluştururlar.
Beyinde yapısal değişikliklere neden olan herhangi bir şey Ego’da karmaşaya yol açabilir. Eğer bazı beyin hücreleri harap olur ya da yanarsa sinir devreleri uygun biçimde çalışmaz ve gerçeği değerlendirme bozulmaya başlar. Ek olarak İd gerilimleri Ego’nun denetiminden çıkmaya başlar ve daha da karmaşaya neden olur. Sonuç, organik bir psikozdur. Böyle değişikliklere neden olan şeyler arasında frengi, menenjit ve tüberküloz gibi hastalıklardan ileri gelen beynin bulaşıcı hastalıkları ve çok zehirli ya da yüksek ateş yaratıcı olan bedenin diğer kesimlerinin hastalıkları, örneğin kan zehirlenmesi, zatürrie ve sıtma bulunur. Ormanda ateşten yatağa serilmiş sayıklayan (psikotik) gezgin, serüven romanları okuyan her genç erkek ya da kız için tanıdık bir tiptir. Alkol ve uyuşturucular beyni geçici ya da kalıcı biçimde zehirleyerek deiirium tremens ve methedrine harabiyeti gibi psikozlara neden olabilirler. Beynin yaralanmaları ve urları, damarlarının sertleşmesi, yaşlılık ve de hapishanelerde ve toplama kamplarında ortaya çıkanlara benzer ağır uzamış vitamin yetersizliği de Ego’nun işlevini ciddi biçimde etkiler.
Burada ‘deli’ diye çevirdiğimiz ‘lunatic’ sözcüğü de ‘luna: ay’ sözcüğünden türemiştir.-ç.n.
En ağır olgularda organik bir psikoz, bireyin korkunç hayvanlar, insanlar ya da böcekler gördüğü, korku ve endişe içinde olduğu bir delirium biçimini alabilir.* Eğer beyni zedeleyen durum düzeltilebiliyorsa çoğu organik psikoz sağaltılabilir.