Ekonomik Zorluklar Psikolojimizi Olumsuz Etkiliyor

Türkler, tarihte ticaret yapan bir toplum olarak belirginleşmemiştir. Ancak hayat, ticari ilişkilere bağlı olarak gelişmektedir. Türkler de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte ticareti 9O’lı yıllarda öğrenmeye ve bu konuda başarılı olmaya başladılar. Artan ihracatla beraber milli gelir de arttı. Ne yazık ki Irak savaşı Türkiye’nin belini büken büyük bir ekonomik durgunluk getirdi. Bu sıkıntılı dönem sürerken yaşanan büyük depremle, ekonomik sıkıntı yoğunlaştı. Özelikle depremin Batı’nın sanayi bölgesi olan Kocaeli merkezli olması ekonomik dengelerin bozulmasına neden oldu. Bu bölgede yapılması planlanan pek çok yatırımın da ertelenmesi işsizliğin yoğunlaşmasında etken oldu. Bu büyük sıkıntılar toplumun her kesimini, hem iş sahiplerini hem de çalışanları etkilemiş ve kişilerde psikolojik sorunlara yol açmıştır. İnsanı psikolojik olarak etkileyecek 3 önemli sıkıntıyı şöyle sıralayabiliriz.

1- İşten çıkarılma, işsiz kalma, işini kaybetme korkusu.

2-  İşinde çok başarılı olabilecek durumda olmasına rağmen, işyerinin kapanması sonucu işsiz kalma korkusu.

3- İflas etmek, işyerini kapatmak zorunda kalma korkusu.

Yapılan çalışmalar insanı psikolojik olarak en çok etkileyen şeyin “işini kaybetmek” olduğunu göstermektedir.

Toplumumuzda bu korku ikinci bir kaygı ile birleşmektedir. Bu kaygı pahalılık ve fiyat artışları sonucunda alım gücünün sürekli düşmesine neden olmuştur. Bu sıkıntı insanlar üzerinde etkisini yeni göstermeye başlamıştır. Uzun süre devam eden ekonomik sıkıntılar sonucu kişilerde ortaya çıkabilecek psikolojik şikâyetler şunlardır:

1- Depresyon

2- Uykusuzluk

3- Psikosomatik şikâyetler

4- Deri şikâyetleri, kızartı, döküntü, sedef hastalığı

5- Ağrı ve tutulmalar

6- Yorgunluk

7- Mide şikâyetleri

8- Korkular

9- Saplantılı fikirler 10-İntihar düşüncesi

İş Kaybı Sonucu Ortaya Çıkan Şikâyetleri Ortadan Kaldırmak İçin Neler Yapabiliriz?

1- Eğer yukarda saydığımız şikâyetleriniz varsa bir psikologdan yardım isteyebilirsiniz.

2- Şikâyetler önce psikolojik olarak başlar, daha sonra organları bozabilir. Örneğin psikolojik sıkıntı, kalp krizine sebep olabilir. Sıkıntı yoğunlaşmadan psikolojik yardım almak en doğru yoldur.

3- Eğer yersiz yere kızıyor, sevdiklerinizi kırıyor, birden parlıyor ve patlıyorsanız vakit kaybetmeden yardım almanız gerekebilir.

4- Sorunları hissediyor; ama adını koyamıyorsanız bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.