Hayvan Sevgisi Hayatımızı Değiştiriyor

Hayvan sevgisi hayatımızı güzelleştirir, bizi mutlu kılar, huzur, rahatlık ve kendine güven duygusu verir. Hayata güzel ve neşeli bakmamızı sağlar. Hayattan tat almamızı kolaylaştırır. Kısacası hayatımızı yaşanılır hale getirir. Eskiler “Çocuk evin neşesidir” derlerdi. Şimdi günümüzde bu ifadeyi hayvan seven kişiler için rahatlıkla söyleyebiliriz. Son yıllarda bilim adamları yaptıkları pek çok değişik çalışmada, hep hayvan sevgisinin insanın hayatını olumlu yönde değiştirdiğini ve geliştirdiğini bulmuşlardır. Bu çalışmalardan sırasıyla bahsedecek olursak;

1-  Özellikle psikolojik sıkıntı, tedirginlik, huzursuzluk durumlarında hayvanların çok yararlı ve iyileştirici etkileri kesin olarak bulunmuştur. Tedavi edici etkiden kesin olarak söz edebiliriz.

2- Çok ağır psikolojik rahatsızlıklarda yine hayvanların tedavi edici, kişinin yalnızlığını paylaşıcı, kendine güvenini ve sevgisini olumlu yönde geliştirici etkisi gözlenmiştir. Bu etki oldukça kuvvetli bir güç olarak gözlenebilmektedir. Şöyle bir bilgi bilim çevrelerince desteklenmektedir. Nörotik (hafif) rahatsızlıklarda kedi, psikotik (ağır) rahatsızlıklarda köpek kişinin hayata uyumunda etkili olmaktadır.

3- Zekâ özürlü çocuklarla çalışanlar bu çocukların eğitiminde hayvanları kullanmaktadırlar. Bu çalışmalar çok başarılı sonuçlar vermektedir.

4- Bir diğer alan ise hayatla ilgili uyum sorunlarıdır; yaşlılık depresyonunda hayvanlar kişiyi hayata döndürmekte, insanlarla ilişkilerini ve hayata bakış açılarını olumlu yönde etkilemektedir.