İzmir’de Psikolog Arıyorum

Daha önce iyi bir psikoloğa gittiniz mi? Gittiğiniz psikologdan memnun kaldınız mı? İstanbul’da gidebileceğiniz en iyi psikolog sizce kim? Depresyonda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Psikolojik destek mi arıyorsunuz? Psikoloğa gitmeden önce neler bilmeniz gerekiyor.

Psikolojik sorunları olsun ya da olmasın, çoğu insan psikologluk mesleğinin ne olduğu, psikologların ne iş yaptığı, nasıl psikolog olunduğu konularını merak etmektedir. Yine çoğu insan psikoloğun kim olduğunu kendine göre tanımlar. Kimileri, psikoloğun insanların kişiliklerini çözen, medyum gibi tek bakışta nasıl bir insan olduklarını anlayan,  kişiliklerindeki bozuklukları ilaçlarla ya da telkinlerle tedavi eden uzmanlar olarak hayal ederler. Kimileri için ise psikolog, kimseye anlatılamayacak sırlarını anlatabilecekleri, onları her koşulda onaylayacak, öğütler verecek bir dert ortağı, sohbet arkadaşıdır. Hatta birçok insan bu bakış açısıyla, psikolog desteği almak yerine “derdimi arkadaşımla da konuşur, paylaşırım ne farkı var?” diye düşünüp, sorunları için uzman desteği aramaya yanaşmazlar.

Bu kafa karışıklıkları aslında oldukça normaldir. Psikoloji, tarihsel açıdan yüzlerce yıllık bir bilimsel temele dayanmaktadır. Ancak ülkemizde ne yazık ki yeni yeni gelişmeye başlamıştır ve gelişmeler hala çok yavaş ilerlemektedir. Psikoloji bir bilim olarak insanlara tanıtılmamaktadır. Psikologluk mesleğinin ne olduğu, psikoloji biliminin neleri araştırdığı, alandaki yeni gelişmeler ve insanın ruh dünyasına dair yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar hakkında insanlar bilinçlendirilmemektedir. Bu nedenle insanların kendilerine yabancı olan bu bilim dalına karşı kafa karışıklığı yaşamaları ve tereddüt etmeleri normaldir. Bu yazıyı yazmamdaki amaç da, insanların kafa karışıklığını bir ölçüde giderebilmek ve psikoloğun ne olduğu, ne olmadığı, insanlara sorunlarını çözmelerinde nasıl destek verdiği konularında bilgilendirmektir.

Uzman Klinik Psikologlarımızla size Saygın Coaching & Consulting kendisine danışanlara yardımcı olmakta, çocuk ergen ve yetişkin psikolojisi konularında profesyonel destek vermektedir.

Öfke kontrol sorunları, içe kapanıklık, sosyal fobi, ders başarısızlığı, bilgisayar bağımlılığı gibi psikolojik sorunlar konusunda destek almak için bir  İzmir’de psikolog arıyorum derseniz; 0232 422 5954 numaralı telefonu arayabilir veya http://www.izmir-psikolog.com web sitesini inceleyebilirsiniz.

İzmir En İyi Psikolog

Gün geçmiyor ki, internette şöyle bir dolaştığınız da ve “izmirde en iyi psikolog” kelimelerini arattığınızda yeni bir psikolog bu listeye eklenmesin. Anahtar kelime oyunları, tag scriptleri ve eklentileri ile bu alanda çalışan uzmanlar kendilerinin hazırladığı ya da profesyonellere hazırlattıkları sitelerde psikoloji alanında uzman arayan kişileri kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Aslında bu şekilde bir uzman aramanın hiç de güvenilir bir yol olmadığını, bu yolla kendisine psikolog ya da terapist seçmiş danışanlarımızın olumsuz tecrübelerinden çok da iyi biliyoruz. Öte yandan kişisel, yaşamsal ve mesleki başarılara imza atmadan, toplum ve insan için neler yapmadan, ortaya somut şeyler koymadan “Hollywood Sendromu” ile internet ve sosyla medya desteği ile böyle bir izlenim yaratmak hiç de etik (mesleki açıdan ahlaklı) değil. Psikologluk mesleğinin her şeyden önce bir hayatı tanıma ve kendini bulma mesleği olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bu alanda çalışacak psikologların sadece mesleki ve kariyer anlamında değil her anlamda kendini geliştirmiş olmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Bütün bu birikimin ise alınan bir kaç sertifika ya da yapılan bir iki kısa süreli stajla değil uzun süren akademik eğitim, tecrübe bileşimiyle sağlanacağını düşünüyoruz.

Peki bu saydıklarımızın yanında neler olmalı iyi bir psikologda;

“Empati kurma, güvenilirlik, içtenlik, özen, ikna edicilik terapötik ilişkide umut aşılama iyi bir psikoloğun en önemli özellikleridir. Literatür de psikoloğun kişisel ve profesyonel kalitelerinin etkili terapötik ilişki kurmada yardımcı olduğunu belirtmektedir.”

“Arkadaşça, sabırlı ve esnek davranan psikologlar, sinirli , yargılayıcı, anksiyöz ve rijid psikologlardan daha başarılıdırlar. Mizahi yeteneği olan kişiler makul bazı riskleri alabilme yeteneğine sahiptirler; hatalarını ve sınırlarını kabul edebilirler.” “Gerçekçi bir özgüvenleri, öz saygıları, kendi hayatlarında gelişmişlikleri olan psikologlar, kişisel ve sosyal gelişime istekli ve aynı zamanda başarılı bir psikolog olmaya meyillidirler. Öz farkındalıkları, bireysel ve etnik farklılıklara ve kültürel deneyimlere olan hassasiyetleri ve saygıları diğer nitelikleridir. Bunun yanında objektiflik ve dünyayı başka bir kişinin gözlerinden görebilme diğer önemli özelliklerindendir.

Genellikle duygusal olarak stabil, iyi uyumlu ve iyimser olan terapistler daha etkilidirler. Tüm bu özellikler psikoloğun yaşı, cinsiyeti ve kültürel geçmişi gibi özelliklerinden daha önemlidir.”

“Diğer yandan etkili ve iyi psikologlar mümkün olduğunca kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak en azından geçici bir süre anlayabilmekte, desteklemekte ve yardımcı olarak, ruhsal sağlık konusunda iyi olduklarını ortaya koymaktadırlar.”

“Geçmişte kişisel güçlükler yaşamak, kişinin sonrasında iyi bir psikolog olmasına engel değildir. Gerçekte dürüstçe bakmak ve cesurca kendi meseleleriyle uğraşmak ve kişilerin olumlu davranış örüntüleri geliştirmeleriyle ilgili olmak muhtemelen başarılı psikologlarda bulunan yeteneklerdir.”

Evet sizde tecrübeli, nitelikli, işinin ehli bir psikolog arıyorsunuz ki insana yardım elini uzatan bir meslek grubu için bu özellikler sadece gerekli değil bizce şart. Bu yüzden artık arama motorunuzda en iyi psikolog taramalarını bırakın ve aradığınız uzman hangi kişisel, yaşamsal ve mesleki başarılara imza atmış, toplum ve insan için neler yapmış, ortaya neler koymuş biraz da bunları araştırın…

Aile Yapısı

Aile, insanın içinde büyüdüğü topluluktur. İnsanın kendisi ve diğer insanlarla olan ilişkisini belirler. İnsanın kendi imgesini oluşturur ve insanlar arası ilişkilerinin sınırlarını ve olasılıklarını meydana koyar. Kişinin sosyalleştiği ilk kurum ve önemli duygusal bağların alanı olduğu için aile, toplumun alt sistemleri içinde özel bir yere sahiptir. Ama bu özel rolüne rağmen aile kendisini çevreleyen sosyokültürel ilişkileri ve yapıları unutmamalıdır. Bir Robinson ailesinin sosyal bir boşlukta yaşamasının olağan olmaması kadar; bir Robinson Crusoe’nun da insanlar arası ilişkileri olmadan yaşayabilmesi olanaksızdır. Bu gözlem her yer için geçerlidir ve aileyi tarif edecek her girişimde veya aileyi tedaviye yönelik kullanmayı düşünülen her durumda göz önüne alınmalıdır.
Aile, baba, anne ve çocuğu kapsayan biyolojik topluluk olarak tanımlanabilir. Ama aynı zamanda ailenin vekili ya da alternatifi olabilen tüm kurumları da bu tarife katmalıyız.
Reyam’a göre “aile” kelimesi Latince fames (açlık) kelimesinden türemiştir. Esasında, aile, temel ihtiyaçları karşılayan ve koruma sunan insan topluluğudur. Açlığı ve gereksinimi geçiştiren biyolojik ve sosyal bir yapı olarak aile, insanlar arasında kendi özel şekillerini geliştirmiştir
Aile, ebedi bir biyolojik ve psikolojik birim gibi görünmesine rağmen, aile formları insanlık tarihi boyunca değişmiştir. Ama ailenin bir tek bakış açısı aynı kalmıştır: aile bireyin gelişiminin ilk çevresidir.
Çekirdek aile, ana baba ve çocuklardan oluşmuş, yalnızca iki nesil süresince birleşen bir bağdır. Çekirdek aile, bugün Batı toplumunda en yaygın olan aile yapısıdır. Büyükanne ve büyükbabalar, diğer akrabalar ve önemli kişiler bu gruba eklendiğinde, buna genişlemiş çekirdek aile deriz.
Tam aile, çekirdek aileye benzer. Anne, baba ve çocuğu içerdiği zaman tamam sayılır. Ebeveynlerden bir tanesi olmadığında, eksik aile olarak bilinir. 1958 yılında, Batı Almanya’da her oniki çocuktan biri babasız büyüyordu. Yaklaşık olarak çocukların ve gençlerin yüzde yirmisi böyle bir eksik ailede yaşıyordu. Bunun sebepleri arasında, gayri-meşru doğumlar, ayrılma veya boşanmalar, bir ebeveynin ölümü, v.s sayılabilir. İşlevsel olarak eksik aile diye bilinen bir diğer kategori de vardır. Bu grupta, iki ebeveyn bulunur ama kariyer faktörü onların aileleriyle birlikte olmalarına fırsat vermez. Çocuklarıyla ilişkileri genellikle hafta sonu tatilerinde olasıdır, o zaman da birkaç saatle sınırlıdır.
Büyük aile, aynı yerde yaşayıp, ataerkil veya anaerkil bir figür tarafından yönetilen, aralarında kan bağı bulunan birkaç nesilden akrabaların oluşturduğu gruptur. Tarımsal toplumlarda bulunan bu tarz aileler, toprağı, hayvanları ve ürünü ortak kullanır.