İzmir Aile Danışmanlığı İlkeleri

Ailelere verilecek danışmanlık hizmetlerinde şu ilkelerin göz önünde bulundurulmasında yarar vardır:
•   Aile danışmanlığının hedefi, belli bir problemin çözümünden çok, aile üyelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içerisinde birbirleri ile iletişimde bulunmalarına yardımcı olmaktır. Aile danışmanlığında aile içi iletişim üzerinde yoğunlaşılmakta ve aile üyelerinin sağlıklı iletişim becerileri geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
•   Aile danışmanlığı her yaşta çocukları olan anne-babalara hitap edecek şekilde planlanmalı ve yürütülmelidir.
•   Aile danışmanlığı bu konuda istekli olanlara yapılır. Ancak bu tür geliştirici faaliyetleri, henüz bunu isteyecekgelmemiş kimselerin ayağına götürmek de gerekir.
Bunun için, anne-babaları böyle bir yardımdan yararlanmaya istekli hale getirmek, bu çalışmaların başlangıç aşamasında gerçekleştirilmesi gereken en önemli hedef olmalıdır.
• Aile danışmanlığında aile bireylerinin sosyoekonomik durumları, eğitim düzeyleri, değerleri ve inançları göz ö-nünde bulundurulmalı; yapılacak yardım, üyelerin ihtiyaçlarına ve kavrama düzeylerine uyarlanmalıdır.