Psikoloji Nedir?

PSİKO + LOJİ = PSİKOLOJİ
(psyche) (logos)
Psikolojiye dair ilk izler başta Aristo olmak üzere eski Yunan filozoflarının yaşamın doğası’na dair bıraktıkları yazılara dayanıyor.
Aristo’nun psyche yani psiko kavramıyla hayatın özüne gönderme yapmasından sonra terim Yunanca’ya zihin anlamında kazandırılıyor. Psikoloji kavramı ise, işte bu psiko terimiyle, Yunanca’da bilim anlamına gelen loji teriminin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Yani ZİHİN BİLİM!

Psikoloji hayvan ve insan davranışlarını ve bu davranışlarla ilgili psikolojik, biyolojik ve sosyal süreçleri inceleyen bir davranış bilimidir. Bir meslek olarak psikoloji, psikoloji biliminin insanın yetenek ve becerilerinin bilincine varmasına, başarısının artmasına yardımcı olmak ve sorunlarını çözmesine katkıda bulunmak için çalışılmasıdır.