İzmir Aile Danışmanlığı İlkeleri

Ailelere verilecek danışmanlık hizmetlerinde şu ilkelerin göz önünde bulundurulmasında yarar vardır:
•   Aile danışmanlığının hedefi, belli bir problemin çözümünden çok, aile üyelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış içerisinde birbirleri ile iletişimde bulunmalarına yardımcı olmaktır. Aile danışmanlığında aile içi iletişim üzerinde yoğunlaşılmakta ve aile üyelerinin sağlıklı iletişim becerileri geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
•   Aile danışmanlığı her yaşta çocukları olan anne-babalara hitap edecek şekilde planlanmalı ve yürütülmelidir.
•   Aile danışmanlığı bu konuda istekli olanlara yapılır. Ancak bu tür geliştirici faaliyetleri, henüz bunu isteyecekgelmemiş kimselerin ayağına götürmek de gerekir.
Bunun için, anne-babaları böyle bir yardımdan yararlanmaya istekli hale getirmek, bu çalışmaların başlangıç aşamasında gerçekleştirilmesi gereken en önemli hedef olmalıdır.
• Aile danışmanlığında aile bireylerinin sosyoekonomik durumları, eğitim düzeyleri, değerleri ve inançları göz ö-nünde bulundurulmalı; yapılacak yardım, üyelerin ihtiyaçlarına ve kavrama düzeylerine uyarlanmalıdır.

Aile Tedavilerinde Yeterlilik Koşulları

Sorunlu aileye tedavi uygulanabilmesi için bazı ön koşulların hazır olması gerekir. Bunlar şöyle özetlenebilir:
•   Çiftlerin ya da aile üyelerinin ciddi bir denetime gerek olmaksızın, fiziksel şiddete ve kavgaya başvurmadan, iş birliği içinde sorunları çözme yeteneğine ve isteğine sahip olmaları.
•   Aile üyelerinin tedavinin amaçları, hedefleri ve tedavi esnasında ele alınacak sorunlar üzerinde terapist ile görüş birliğine varmış olmaları.
•   Aile üyelerinin aile içinde kurdukları ilişki biçimlerini değiştirme konusunda istekli olmaları ve bu yöndeki çabalara katılmaları.