Aile Tedavilerinde Yeterlilik Koşulları

Sorunlu aileye tedavi uygulanabilmesi için bazı ön koşulların hazır olması gerekir. Bunlar şöyle özetlenebilir:
•   Çiftlerin ya da aile üyelerinin ciddi bir denetime gerek olmaksızın, fiziksel şiddete ve kavgaya başvurmadan, iş birliği içinde sorunları çözme yeteneğine ve isteğine sahip olmaları.
•   Aile üyelerinin tedavinin amaçları, hedefleri ve tedavi esnasında ele alınacak sorunlar üzerinde terapist ile görüş birliğine varmış olmaları.
•   Aile üyelerinin aile içinde kurdukları ilişki biçimlerini değiştirme konusunda istekli olmaları ve bu yöndeki çabalara katılmaları.