Yaşam Koçu

Yaşamında, işinden başını kaldıramamaktan, çevresine ve kendine vakit ayıramamaktan sıkıntı yaşıyan ya da hayatta ne yapmak, ne olmak istedikleri ve hedefleri konusunda yereddüt yaşayan kişilerin yaşamlarını dengelemek ve zevk kazandırmak için aldıkları koçluk hizmetidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam standartlarını ve kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ve marifetlere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem ve eğitim ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar.

·         Yaşam Koçları kendi yaşamlarının patronu olurlar.

·         Yaşam Koçları kişisel hedeflerini tanımlarlar.

·         Yaşam Koçları hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanırlar.

·         Yaşam Koçları yaşamdan aldıkları manevi zevk artar.

·         Yaşam Koçları aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirerek daha verimli bir yaşam sürerler.

·         Yaşam Koçları çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir.

·         Yaşam Koçları Özel ve profesyonel yaşamları arasındaki dengeyi sağlarlar.

·         Yaşam Koçları Ertelemeyi bırakırlar, harekete geçerler.

·         Yaşam Koçları Öz disiplin sağlarlar.

·         Yaşam Koçları kaynaklarını daha etkin kullanırlar.

Yaşam Koçluğu eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için 0(232) 422 59 54 numaralı telefondan veya burayı tıklayınız.

İzmir Aile Danışmanlığının Amaçları

Aile danışmadığı, üyeleri bir aileyi oluşturan bir tür grubun katıldığı psikolojik danışmadır. Aile danışmanlığında üyeler, ailede yaşanan problemi kendi bakış açılarıyla ortaya koyarlar. Bu aşamada danışman, aile üyelerinin her birine şu konularda yardımcı olur:
•    Diğerlerinin saygı ile dinlenmesinde,
•    Diğerlerinin bakış açılarının da görülmesinde ve anlaşılmasında,
•    Soruna yönelik olarak konuşmada,
•    Diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ve içtenlikle ifade etmede,
•    Diğerlerinin sözel veya sözel olmayan mesajlarının ön yargısız olarak, çarpıtılmadan algılanmasında,
•    Diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmaktan kaçınmada,
•    Diğerlerini oldukları gibi kabul etmede,
•    Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesinde vb.
Kısaca, aile danışmanı, rahat ve güven verici bir iletişim ortamı sağlayarak üyelerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.
Aile danışmanlığında inceleme konusu, aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Aile danışmanlığında mevcut iletişimin yapısı incelenir ve bozuk iletişim düzeltilmeye çalışılır; ancak bu bozulduğun geçmişte ne gibi olaylardan kaynaklandığı üzerinde durulmaz.